Jac. van Zeijl & Znn.: 0174-623 400

Maaien en kroosen

Het maaien van sloten en bermen behoort al jaren tot onze werkzaamheden. Zowel machinaal als handmatig.

Wij beschikken over diverse maaiboten en rijdend materieel om watergangen schoon te maaien.