Jac. van Zeijl & Znn.: 0174-623 400

MVO

CO2 Prestatieladder

Al vele jaren voert Jac van Zeijl & Znn een actief kwaliteits- & VGM-beleid. Naast deze kwaliteits- en VGM-aspecten vormt het terugbrengen van onze CO2-uitstoot een steeds grotere rol binnen onze bedrijfsvoering, dit zowel vanuit een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid, als vanuit een financiële overweging. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van de organisatie.

CO2 reductiedoelstelling

Jac van Zeijl & Znn heeft de volgende algemene CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

 • Vermindering uitstoot eind 2018 8% ten opzichte van 2017, en eind 2019 20% ten opzichte van 2017 (conform scope 1 en 2)

Om deze algemene doelstelling meer te specificeren heeft Jac van Zeijl & Znn een drietal subdoelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen betreffen:

 • Vermindering CO2-uitstoot in de komende twee jaar (tot eind 2019) van 10% van onze totale CO2-uitstoot van 2017 d.m.v. het verminderen/veranderen van het gebruik van elektriciteit.

 • Vermindering CO2-uitstoot in de komende twee jaar (tot eind 2019) van 7% van onze totale CO2-uitstoot van 2017 d.m.v. het verminderen/veranderen van al onze transport- en vervoersbewegingen.

 • Vermindering CO2-uitstoot in de komende twee jaar (tot eind 2019) van 3% van onze totale CO2-uitstoot van 2017 d.m.v. het verminderen/veranderen van het verbruik van onze bedrijfsmiddelen

 

Bedrijfsbrede maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren heeft Jac van Zeijl & Znn onder andere reeds de volgende concrete maatregelen genomen:

 • Aantal medewerkers hebben een cursus het “nieuwe rijden” gevolgd

 • Er zijn afspraken gemaakt met collega-bedrijven voor het stallen van ons materieel om vervoersbewegingen te beperken.

 • Correct en nauwkeurig onderhoud op ons wagen en machinepark zodat brandstof bespaard wordt

 

Daarnaast zullen de komende periode de volgende concrete maatregelen genomen worden om de uitstoot van CO2 verder te beperken:

 • Bewustmaken en instrueren van onze eigen medewerker

 • Het introduceren van het “nieuwe rijden” en het “nieuwe draaien” voor al onze medewerkers

 • Bij aanschaf van nieuw materieel, nieuwe bedrijfs- en vervoersmiddelen en computers, printers etc. wordt gelet op verbruik

 • De aanschaf van zonnepanelen om onze eigen energie op te wekken

 • Minimaal 4x per jaar zullen de banden van onze vervoersmiddelen en van het materieel op spanning gebracht worden

 • Inzicht verkrijgen in het verbruik per km en/of per uur van onze verschillende vervoersmiddelen en van het materieel

 

Bovendien zullen wij de komende periode jaren onderzoek doen naar de volgende concrete maatregelen:

 • Ledverlichting

 • Dakisolatie

 • “Groen” gas (eigen verbrandingsoven ter vervanging van gas)

 • Bewegingssensoren

CO2 Footprint

Jac van Zeijl & Znn wil graag gecertificeerd zijn tegen de CO2-prestatieladder niveau 3 om haar duurzaamheidsambities meer structuur te geven. Hiervoor zullen wij 2 x per jaar onze CO2 footprint gaan meten, deze continue proberen te verbeteren en over de (te nemen) actie en de resultaten hiervan met onze stakeholders communiceren.