Jac. van Zeijl & Znn.: 0174-623 400

MVO

CO2 Prestatieladder

Al vele jaren voert Jac van Zeijl & Znn een actief kwaliteits- & VGM-beleid. Naast deze kwaliteits- en VGM-aspecten vormt het terugbrengen van onze CO2-uitstoot een steeds grotere rol binnen onze bedrijfsvoering, dit zowel vanuit een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid, als vanuit een financiële overweging. Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van de organisatie.

CO2 Footprint

Jac van Zeijl & Znn is gecertificeerd op de CO2-prestatieladder niveau 5 en geeft daarmee haar duurzaamheidsambities structuur. 2x per jaar meten wij onze CO2 footprint (scope 1 en 2) en jaarlijks kijken wij naar onze scope 3 prestaties in de keten. Deze prestaties proberen wij continue te verbeteren, samen met onze ketenpartners.